Hiske Wiersma in spoor oudoom
Leeuwarder Courant - 2021-01-09
Rtsemasyl, Ids Wiersma
Wolken olieverf/doek 60 x 55 cm € 1.700,-

Project Hiske & Ids

Toen Ids Wiersma, als één van de beste leerlingen van de Haagse Academie in zijn tijd (onder leiding van Mesdag en Israëls) in aanmerking kwam voor een beurs om daarmee een studiereis te maken, verkoos hij Friesland als zijn onderwerp en onderzoek. Zijn streven en boodschap was om de Friese leef- en werkomstandigheden van zijn vader en moeder en zijn voorouders vast te leggen en zo als het ware te borgen voor de toekomst. Hij wilde datgene laten zien wat aan het verdwijnen was en dit vastleggen in tekeningen en schilderijen.

In deze tijd, mijn tijd, waarin een woord als landschapspijn mee mag doen aan de verkiezing “Politiek woord van het jaar” was dit voor mij een teken dat het moment was aangebroken om een, al lang op de plank liggend, project uit te pakken.

Door het stokje over te nemen van Omke Ids en in te zoomen op de plekken waar hij heeft staan schilderen wil ik het hedendaagse, moderne Friese landschap vertalen op mijn manier, in mijn stijl, in mijn kleuren met als doel iedereen bewust te laten worden van de dynamiek van het Friese landschap. Zonder oordeel.

In hoeverre is het Friese landschap veranderd t.o.v. de periode waarin Ids leefde. Blijft het als landschap nog overeind staan of is het in de loop van de jaren dusdanig veranderd dat het woord landschap misschien hier en daar niet meer volstaat en krijgt het hierdoor een andere waarde en lading. Zijn de veranderingen aan te geven in grote lijnen of zijn er wijzigingen in detail aan te geven.

Ik wordt als het ware de echo van mijn oudoom Ids Wiersma.

De komende twee jaar zal ik door Friesland trekken om dit alles vast te leggen met als slotstuk een tentoonstelling met alle schilderijen van zowel Ids als die van mij, waardoor er een prachtig overzicht ontstaat van het Friesland toen en nu. Het plan is tevens dat er een stichting wordt opgericht met als doel dat het in de toekomst een vervolg kan krijgen op wat voor manier dan ook, waarbij bewustwording de kern zal zijn.

> Lees hier de publicatie in Leeuwarder Courant