Hiske Wiersma (1969)

Lerarenopleiding Tekenen, NHL Leeuwarden
Academie Minerva, Groningen

1999 – heden Professioneel werkend kunstenaar

Exposities / tentoonstellingen bij diverse galeries / musea in Nederland, Italië en België.

De schilderijen van Hiske Wiersma zijn onmiddellijk herkenbaar als portretten. Het schaap staat niet in de wei, de koe niet in de stal en er zijn nog meer verschillen met de klassieke diertaferelen.

De blikken zijn indringender, trotser, of gelatener. De individualiteit van het wezen straalt er vanaf, alsof elk dier wil zeggen: verwar mij niet met enige andere soortgenoot, want dit ben ik. Zó te kunnen schilderijen vereist in de eerste plaats een scherpe waarneming van de individuele kenmerken, gecombineerd met een duidelijk talent voor portretschilderen. Hiske voegt er de sfeer aan toe die zij rondom haar dieren waarneemt; een koel, noordelijke atmosfeer waarin het dier letterlijk de warmtebron is. Het geeft de schilderijen een soms bijna magisch contrast, terwijl het in feite de sfeer is die Wiersma menig maal omringt wanneer zij aan het werk is in haar landelijk gelegen atelier. Wanneer de mist over het land hangt en de kou zich in de gewassen heeft genesteld, ontstaat de blauwe blondheid waarop het Friese landschap het alleenrecht lijkt te hebben.

De Friese schilder Wiersma is als geen ander in staat om de dieren binnen deze natuurlijke adem op het doek vast te leggen.

De landschappen van Hiske Wiersma zijn gevuld met lucht, weilanden en sloten; de eindeloze vlaktes door mens noch dier onderbroken. Over een uitgestrekt polderlandschap turen onze ogen tot aan de horizon, en midden in de natuur, in de overweldigende stilte, wordt een ongekende vrijheid ervaren.
In de schilderachtige polders van Hiske Wiersma ontbreken opmerkelijk genoeg de herkenbare silhouetten van dikke, wollen bolletjes op dunne poten en van schonkige zwart/wit gevlekte herkauwers.

Voor Hiske Wiersma zijn deze stille aanwezigen, de schapen en koeien, meer dan figuranten, meer dan ondefinieerbare verftoetsen in de groene velden. Ze haalt ze voor het voetlicht in ontroerende portretten waaruit liefde spreekt voor de trouwe weilandbewoners.

Werk in de collectie van:

Friesland Coberco Dairy Foods
Staalbankiers
LTO Nederland, Wageningen

PUBLICATIES o.a.

‘Hiske Wiersma koestert de koeienkneusjes’, Reimer Strikwerda in Veeteelt (Koe en Kunst)
in Oogst Landbouw
‘SZH krijgt opbrengst veiling schilderij’, Evelyn Crince in Zeldzaam Huisdier
Tros Aktua in Bedrijf
‘Dier & Kunstenaar’, in Dier & Arts
‘Goed geportretteerd’, in Seasons (4/2000)
Kunstenaars leven mee met boeren ‘In byld fan Fryslân sûnder kij is ûntinkber’, Mattie van der Veen in Friesch Dagblad
‘ Koe te kust en te keur’ , Reimer Strikwerda in Veeteelt
‘ Gezapige grazers en prijsstieren (onvervalste ode aan de koe)’ , Wim van der Beek in Zwolse Courant
‘ Zij zorgden voor uw kaarten’ , het vakblad Het Schaap bestaat 25 jaar en brengt een setje kunstkaarten uit van vier kunstenaars
“Alleen het ware karakter van de Fries telt voor mij”, Sijbe Joostema in Friesch Dagblad
“Naar nieuwe tinten”, Reimer Strikwerda in Veeteelt (Kunst en Koe)
“Kunst en platteland”, Jan van Liere in Oogst (nr. 16)
‘Hynders en kij in Galerij de Lawei”, Kunstkrant
“Landbouwmuseum toont 29 visies op boerderij”, Sytse Singelsma in Leeuwarder Courant (15 mei)
“Paarden en koeien”, Johanna Schuurman in Leeuwarder Courant
“Portret van een schaap”, Annemarie de Haas in Platteland (zomer 2003)
TV Vrienden van het Platteland, interview door Bianca Domhof n.a.v. Het jaar van de boerderij in het Frysk Lânbou Museum in Exmorra
“Schilderen als drug”, Jurjen K. van der Hoek in Friesland Post (februari 2004)
“Aaibare kunst in Frysk Lânbou Museum”, Sytse Singelsma in LC
“Hiske Wiersma schildert dieren met ‘karakter’”, Mirjam de Klerk in Franeker Courant
‘Weerzien op tweede lustrum Galerie Bakker’, Meppeler Courant
‘De werkelijkheid heeft veel gezichten’, Paul van de Lucht in Meppeler Courant
“ ’t Bildt binnen en buiten”, Susan van den Berg in Leeuwarden Courant


BOEKEN o.a.

‘Het Haagse Platteland (LTO-Nederland, de Haagse School en de nieuwe tijd)’, boek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het pand van LTO-Nederland
‘Dieren, spiegel voor de ziel’, Karmelklooster door Dr. Jan Hofstra en I. Hofstra-De Jager
‘Realisten’, Museum Møhlmann (2006 – heden)
‘Black Magic’, Elisabeth Post / Gitte Brugman