© Atelier Hiske Wiersma - Kleasterdyk 32 - 9041Vh - Berlikum - info@hiksewiersma.nl -
“Melkerstiid” - olie/doek - opdracht LTO-Nederland
“Binke” olie/doek  - opdracht particulier

“Poeske”  - olie/doek  - opdracht particulier

Nieuws   U kunt mij volgen op:   Faceboek Twitter Linkedin
Project Ids Wiersma - Hiske Wiersma Ids Wiersma heeft ca. 100 jaar geleden zich ten doel gesteld om het Friese landschap vast te leggen zoals het toen was, met dezelfde uitgangspunten als nu. Wat is de waarde van dit landschap en wat is het waard om het te behouden. Een discussie die nu even sterk is, of zelfs meer leeft, als toen. In zijn tijd was Ids Wiersma een van de beste leerlingen van de Haagse academie, (onder leiding van Hendrik Willem Mesdag en Jozef Israëls) en kwam in aanmerking voor een beurs om daarmee een studiereis te maken. Wiersma verkoos Friesland als onderwerp van onderzoek. Zijn streven en boodschap was om de Friese leef- en werkomstandigheden van zijn ouders en voorouders vast te leggen, zoals het was en dit als het ware te borgen voor de toekomst. Hetgeen langzaam aan het verdwijnen was, wilde hij voor het voetlicht brengen en vastleggen. Een tijdsbeeld en een referentie. Ids Wiersma, de bekende Friese landschapsschilder is familie van de huidige kunstenares Hiske Wiersma. Een bijzondere parallel wordt hiermee zichtbaar. Beide kunstenaar, beide geborgd in de omgeving, maar met een kleine eeuw aan beleving er tussen. Een gezamenlijke bloedlijn, met een gezamenlijk ambacht, bekeken vanuit een ander tijdsbeeld, maar ook andere technieken en beleving In het  project met werktitel  “Ids & Hiske” worden de landschappelijke schilderijen van  Ids Wiersma als uitgangspositie genomen om deze vervolgens te vertalen naar het landschap van nu d.m.v. schilderijen, geschilderd door de hand van Hiske Wiersma. Wat vertelt deze hand, de hand waar ook het bloed van Ids Wiersma door stroomt. De dynamiek van het Friese landschap laten zien door verandering van het beeld, maar juist ook de relatieve stilstand. Door het als kunstwerk te vereeuwigen en verandering te tonen wordt de toeschouwer zich bewust van het veranderende landschap. Door het in schilderijen te vervatten blijft er ruimte over voor de eigen interpretatie en emotie. Het zet de toe/beschouwer aan het denken. Wat is de dynamiek van het Friese landschap en met name.. wat is het waard om te behouden. Waarom? Het Friese landschap is uniek maar ook onderhavig aan verandering.  Verandering hoeft niet negatief te zijn, als men zich maar bewust is van de verandering. Vanaf dat moment ken je namelijk ook waarde toe aan je omgeving en ben je bereid je sterk te maken voor de waarde van het landschap. Het project is in die zin vernieuwend dat er door middel van een bloedband een echo gemaakt wordt van een regionale studie van ca. 100 jaar geleden. Niet eerder is er op dit gebied, op deze wijze een studie gemaakt en link gelegd naar het landschap in deze regio Dit project is daarmee ook een echo geworden van en naar dit verleden. Wat is er gebeurd met dit landschap, wat Ids Wiersma trachtte te borgen. In hoeverre is het Friese landschap veranderd t.o.v. de periode waarin Ids  Wiersma leefde. Blijft het als landschap nog overeind staan als landschap of is het dusdanig verandert dat het woord landschap misschien hier en daar niet meer volstaat en krijgt het hierdoor een andere waarde en lading. Zijn de veranderingen aan te geven in grote lijnen of is heeft er ook verandering plaats gevonden in detail. De schilderijen van Ids en Hiske zullen een mooi tijdsbeeld geven van Friesland de afgelopen 100 jaar, met uiteindelijk dezelfde uitgangspunten als destijds Ids Wiersma had. Het vastleggen en waarde toekennen aan het landschap.
  © Atelier Hiske Wiersma - Kleasterdyk 32 - 9041Vh - Berlikum - info@hiksewiersma.nl -
“Melkerstiid” - olie/doek - opdracht LTO-Nederland “Binke” olie/doek  - opdracht particulier “Poeske”  - olie/doek  - opdracht particulier
Project Ids Wiersma - Hiske Wiersma Ids Wiersma heeft ca. 100 jaar geleden zich ten doel gesteld om het Friese landschap vast te leggen zoals het toen was, met dezelfde uitgangspunten als nu. Wat is de waarde van dit landschap en wat is het waard om het te behouden. Een discussie die nu even sterk is, of zelfs meer leeft, als toen. In zijn tijd was Ids Wiersma een van de beste leerlingen van de Haagse academie, (onder leiding van Hendrik Willem Mesdag en Jozef Israëls) en kwam in aanmerking voor een beurs om daarmee een studiereis te maken. Wiersma verkoos Friesland als onderwerp van onderzoek. Zijn streven en boodschap was om de Friese leef- en werkomstandigheden van zijn ouders en voorouders vast te leggen, zoals het was en dit als het ware te borgen voor de toekomst. Hetgeen langzaam aan het verdwijnen was, wilde hij voor het voetlicht brengen en vastleggen. Een tijdsbeeld en een referentie. Ids Wiersma, de bekende Friese landschapsschilder is familie van de huidige kunstenares Hiske Wiersma. Een bijzondere parallel wordt hiermee zichtbaar. Beide kunstenaar, beide geborgd in de omgeving, maar met een kleine eeuw aan beleving er tussen. Een gezamenlijke bloedlijn, met een gezamenlijk ambacht, bekeken vanuit een ander tijdsbeeld, maar ook andere technieken en beleving In het  project met werktitel  “Ids & Hiske” worden de landschappelijke schilderijen van  Ids Wiersma als uitgangspositie genomen om deze vervolgens te vertalen naar het landschap van nu d.m.v. schilderijen, geschilderd door de hand van Hiske Wiersma. Wat vertelt deze hand, de hand waar ook het bloed van Ids Wiersma door stroomt. De dynamiek van het Friese landschap laten zien door verandering van het beeld, maar juist ook de relatieve stilstand. Door het als kunstwerk te vereeuwigen en verandering te tonen wordt de toeschouwer zich bewust van het veranderende landschap. Door het in schilderijen te vervatten blijft er ruimte over voor de eigen interpretatie en emotie. Het zet de toe/beschouwer aan het denken. Wat is de dynamiek van het Friese landschap en met name.. wat is het waard om te behouden. Waarom? Het Friese landschap is uniek maar ook onderhavig aan verandering.  Verandering hoeft niet negatief te zijn, als men zich maar bewust is van de verandering. Vanaf dat moment ken je namelijk ook waarde toe aan je omgeving en ben je bereid je sterk te maken voor de waarde van het landschap. Het project is in die zin vernieuwend dat er door middel van een bloedband een echo gemaakt wordt van een regionale studie van ca. 100 jaar geleden. Niet eerder is er op dit gebied, op deze wijze een studie gemaakt en link gelegd naar het landschap in deze regio Dit project is daarmee ook een echo geworden van en naar dit verleden. Wat is er gebeurd met dit landschap, wat Ids Wiersma trachtte te borgen. In hoeverre is het Friese landschap veranderd t.o.v. de periode waarin Ids  Wiersma leefde. Blijft het als landschap nog overeind staan als landschap of is het dusdanig verandert dat het woord landschap misschien hier en daar niet meer volstaat en krijgt het hierdoor een andere waarde en lading. Zijn de veranderingen aan te geven in grote lijnen of is heeft er ook verandering plaats gevonden in detail. De schilderijen van Ids en Hiske zullen een mooi tijdsbeeld geven van Friesland de afgelopen 100 jaar, met uiteindelijk dezelfde uitgangspunten als destijds Ids Wiersma had. Het vastleggen en waarde toekennen aan het landschap.
U kunt mij volgen op:  
Faceboek
Twitter
Linkedin